Innowacja Pedagogiczna, czyli opis programu - "Czy emocje dają moc ?". - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Innowacje Pedagogiczne - Promocja Zdrowia

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - OPIS PROGRAMU

.

  • Opracowana innowacja ma charakter innowacji programowej. Regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły przeniesiono na poziom ustawy, tj. ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60). Akcentuje się w niej, że działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów, realizację innowacji, ma wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli.


  • Innowacją zostaną objęte dzieci 5-, 6-letnie, ich rodzice oraz nauczyciele Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.


  • Realizacja zadań będzie odbywała się poprzez działania praktyczne: w salach przedszkolnych, na terenie przedszkola.


  • Innowacja będzie trwała od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021r. w  Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.


  • Program dla dzieci 5-, 6- letnich jest uzupełnieniem treści podstawy programowej i bazuje na naturalnej spontaniczności i aktywności dzieci, ich ciekawości w poznawaniu świata oraz otwartości na nowe doświadczenia.

  • Realizowany będzie:


Dla wychowanków :

w trakcie zajęć (max. 30 min), odbywających się raz w miesiącu; nagrań audiowizualnych; konkursu na zakończenie realizacji programu,

w ramach rozwoju dla rodziców – planowane są dwa spotkania warsztatowe,

w sferze rozwoju kompetencji kadry nauczycielskiej przewidziane są w programie dwie rady szkoleniowe.

Zajęcia wg harmonogramu będą prowadzone przez autorki tj. Małgorzatę Walaszczyk – Golec, Anetę Jaskułę oraz Magdalenę Wabnic – Staruch.

czerwiec 2021

"Uczymy się odprężać"


W ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Czy emocje dają moc?", we wszystkich grupach sześciolatków odbyły się zajęcia pt. "Uczymy się odprężać" - rozwijanie umiejętności kontrolowania uczuć poprzez relaksację.

Celem zajęć było:

- ochrona układu nerwowego – wprowadzenie w stan odpoczynku, odprężenia
- rozwijanie wyobraźni
- wzmacnianie koncentracji uwagi

maj 2021

"Brzydkie Kaczątko"


W ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Czy emocje dają moc?", we wszystkich grupach sześciolatków odbyły się zajęcia pt. "Brzydkie Kaczątko" - kształtowanie tolerancji i współpracy.

Celem zajęć było:

- podnoszenie świadomości posiadania mocnych stron,
- rozwijanie tolerancji i empatii
,
- rozwijanie świadomości
,
- kształcenie umiejętności współdziałania
,
- ćwiczenie uwagi i percepcji słuchowej,

- ćwiczenie zdolności grafomotorycznych.

marzec 2021

"Lubię siebie"


W ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Czy emocje dają moc?", we wszystkich grupach sześciolatków odbyły się zajęcia pt. "Lubię siebie" - budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny.

Celem zajęć było:

- podnoszenie świadomości posiadania mocnych stron,
- rozwijanie świadomości
,
- ćwiczenie uwagi i percepcji słuchowej
,
- ćwiczenie zdolności grafomotorycznych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego