Kodeks Przedszkolaka - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla dzieci

KAŻDY PRZEDSZKOLAK

  • Przestrzega ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm zachowania w grupie.

  • Dba o bezpieczeństwo własne i innych.

  • Troszczy się o wspólne dobro, estetykę sal i wygląd przedszkola.

  • Szanuje godność swoją i innych.

  • Używa magicznych słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.

  • Chętnie uczestniczy w zajęciach, pracuje nad własnym rozwojem.

  • Pomaga innym w trudnych sytuacjach.

  • Jest przyjacielem przyrody, dba o środowisko przyrodnicze.

  • Dba o własne zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia.

  • Lubi i szanuje książki.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego