Przedszkole Promujące Zdrowie. - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przedszkole Promujące Zdrowie

PRZEDSZKOLE  PROMUJĄCE  ZDROWIE

.

EFEKTY PLACÓWKI PROMUJĄCEJ ZDROWIE:

Dobre samopoczucie w przedszkolu całej jego społeczności, podejmowanie działań i tworzenie środowiska dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodzin naszych podopiecznych.

.

Nasze przedszkole od 17 lat realizuje działania z zakresu edukacji prozdrowotnej. Uzyskaliśmy już dwukrotnie Certyfikat Wojewódzki przyznany przez Kuratorium w Łodzi. Nasze działania, analiza organizacji uczenia, doskonalenie umiejętności naszych wychowanków skłaniają nas do stałego poszerzania działań z zakresu zdrowia. Dążymy do zrozumienia dzieci, indywidualizowania procesu nauczania, dostosowania do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Mobilizujemy się zarówno do uzupełniania wiedzy, jak również do doskonalenia własnego warsztatu pracy. Owocuje to prowadzeniem zajęć ciekawych, urozmaiconych, opartych na różnorodnych metodach.

Przez lata pracy w naszych działaniach edukowaliśmy we wszystkich zakresach zdrowia: aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, higiena, bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne.

STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE:

  • Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

  • Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

  • Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

  • Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

.

Jako przedszkole promujące zdrowie:

- dbamy o kondycję fizyczną
- uczymy się co jest zdrowym jedzeniem a czego trzeba unikać
- próbujemy zdrowych rzeczy, których jeszcze nie znamy
- uczymy się, jak dbać o zdrowie, co robić żeby być zdrowym
- spędzamy czas na świeżym powietrzu
- poznajemy emocje i właściwe sposoby ich wyrażania
- pamiętamy o higienie i na co dzień ją praktykujemy
- szanujemy przyrodę
- uczymy jak zachowywać się bezpiecznie i jak reagować w sytuacji zagrożenia

.

W naszym rozumieniu przedszkole promujące zdrowie to przedszkole bezpieczne, bliskie dziecku, jego rodzinie, środowisku, zapewniające optymalne warunki rozwoju psychofizycznego i społecznego małego dziecka.
Chcemy zapewniać klimat sprzyjający budowaniu wiary we własne możliwości. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka i jego dobre samopoczucie.
Nasze przedszkole propaguje szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną - kształtujemy od najmłodszych lat poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie, pokazując w jaki sposób należy o nie dbać.

Koordynator zespołu ds. promocji zdrowia

Katarzyna Bogacz


Zespół w składzie:

- Agnieszka Grela-Rozmarynowska
- Małgorzata Walaszczyk-Golec
- Magdalena Wabnic-Staruch
- Anna Wierszak
- Sandra Czarnuch-Pakuła
- Paulina Panek
- Kinga Zimoch

czerwiec 2021 r.Nasze przedszkole przeprowadziło w okresie kwietnia i maja br. ewaluację działań prozdrowotnych. Było to w tym roku związane z przygotowaniem do złożenia dokumentów wymaganych przy wnioskowaniu o Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni poproszeni zostali o wypełnienie ankiet, z których została określona realizacja 4 standardów - określających jakość prowadzonych w przedszkolu działań prozdrowotnych. Również dzieci dołączyły do badania – narysowały co najbardziej lubią a czego nie lubią w swoim przedszkolu.

Poniżej prezentujemy jeszcze raz standardy, wg których działają przedszkola promujące zdrowie:

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci


2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci


3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych


4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Podsumowanie naszych badań wyłoniło, iż największym atutem (mocną stroną) naszego przedszkola jest klimat w nim panujący. Zarówno rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni określili, że nasze przedszkole jest placówką otwartą, życzliwą, wspierającą dzieci zarówno zdolne jak i z niepełnosprawnościami. Wszystkie dzieci dobrze się w nim czują. Lubią panie, które z nimi pracują. Dzieci dobrze czują się we wnętrzu przedszkola, lubią bawić się ze swoimi kolegami. Lubią przebywać w ogrodzie przedszkolnym, lubią spacery i wycieczki. Rodzice dobrze czują się w placówce, otrzymują informacje od nauczycieli, dobrze współpracuje się im z dyrekcją placówki. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni lubią swoją pracę, wspierają się nawzajem, zawsze mogą zwrócić się do dyrekcji o pomoc.

Przeprowadzona autoewaluacja uświadomiła nam również istniejące problemy. W zespole promocji zdrowia zabrakło przedstawicieli rodziców i personelu niepedagogicznego. Treści edukacji zdrowotnej nie zawsze były konsultowane z rodzicami. Pracownicy niepedagogiczni byli w zbyt małym stopniu zapoznani z zasadami praktykowania w przedszkolu zachowań prozdrowotnych i programami edukacji prozdrowotnej. Tablica informująca o programie PPZ nie jest umieszczona w widocznym i powszechnie dostępnym miejscu przedszkola. Przedszkole w niewystarczającym stopniu zachęcało rodziców dzieci do praktykowania w domu tego czego dzieci uczą się w przedszkolu. Nie stworzono kącika dla rodziców dotyczącego dbałości o zdrowie. Kadra przedszkola zbyt mało zwraca uwagę na systematyczne wykonywanie samobadania i badań profilaktycznych. Rodzice zbyt mało zwracają uwagę na to jak się sami odżywiają.

Istniejące problemy będą sukcesywnie rozwiązywane wraz z początkiem kolejnego 2021/22 roku szkolnego.


Przygotowana dokumentacja została wysłana do pani
Marzeny Piwowar–ZrazekWojewódzkiego Koordynatora Promocji Zdrowia pracującej w WODN Skierniewice.

Poniżej przedstawiamy rekomendację Koordynatora Regionalnego Sieci Sieradzkiej pani dr Violetty Florkiewicz. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego