Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej - Przedszkole w Ruchu. - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

.

Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Edukacja zdrowotna - rola aktywności ruchowej w życiu.
Aktywność w gronie rodzinnym - imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny.

.

W listopadzie 2013 roku nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organem wspierającym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Z terenu powiatu wieluńskiego do akcji przyłączyło się 14 placówek: 4 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 2 szkoły gimnazjalne, 2 szkoły średnie.

Minister Edukacji przyznaje tytuł „Szkoła w ruchu” lub „Przedszkole w ruchu” placówkom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół  i przedszkoli, które przyczyniają się do promowania aktywności fizycznej oraz spełnią wymagane kryteria tzn. zrealizują i udokumentują te zadania.

W
iększość placówek prezentuje swoje osiągnięcia na portalu społecznościowym Facebook. Nasza placówka prezentuje podjęte działania na naszej stronie internetowej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego