Nasi specjaliści wyjaśniają i doradzają... - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla rodziców

NASI PEDAGODZY I SPECJALIŚCI RADZĄ ...

Wskazówki dla Rodziców

 • przygotuj dziecko do przedszkola, porozmawiaj o zaletach wspólnych zabaw z rówieśnikami i nauczycielem, innych korzyściach płynących z uczęszczania do przedszkola;


 • zostawiaj dziecku więcej swobody w wykonywaniu czynności samoobsługowych, pozwól samodzielnie jeść, myć się, sprzątać zabawki i koniecznie je pochwal. To wzmocni u dziecka wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności, utwierdzi w przekonaniu, że poradzi sobie w przedszkolu;


 • pozwól dziecku zabrać do przedszkola ulubioną maskotkę, będzie się z nią czuło bezpieczniej i pewniej.


 • nie przedłużaj momentu rozstania z dzieckiem, żegnaj się szybko i powiedz, że po nie przyjdziesz. Nie mów, że wrócisz za kilka minut, lepiej wytłumacz, że teraz idziesz do pracy i przyjdziesz do przedszkola, kiedy skończysz pracę;


 • jeśli obiecałeś, że przyjdziesz po obiedzie to dotrzymaj obietnicy. W przeciwnym razie dziecko straci do Ciebie zaufanie;


 • nie zabieraj dziecka do domu, gdy płacze w szatni podczas rozstania. Jeśli choć raz tak postąpisz, dziecko uzna, że płaczem może zdziałać wiele na swoją korzyść;


 • staraj się panować nad swoimi emocjami, bo dziecku bardzo szybko one udzielają się. Jeśli bardzo przeżywasz rozstanie z dzieckiem poproś innego członka rodziny o odprowadzanie dziecka do przedszkola przez jakiś czas;


 • po rozstaniu z dzieckiem nie zaglądaj do sali, aby sprawdzić czy płacze, czy bawi się z innymi dziećmi. Gdy dziecko Cię zobaczy, to resztę dnia może spędzić przy drzwiach z nadzieją, że znów tam się pojawisz;


 • nawiąż kontakt z nauczycielem, przekaż informacje o dziecku (np. ulubione zabawy, problemy emocjonalne, wychowawcze itp.);


 • współpracuj z nauczycielem w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkole - dom. Przyjmuj ze spokojem opinie i uwagi o dziecku nawet te trudne do zaakceptowania przez Ciebie, bo nie są one wynikiem negatywnego stosunku do dziecka, lecz troski o nie.

Jak przebiega rozwój mowy u naszych pociech ?

Neurologopeda - Edyta Majewska

(...) Trudno sobie wyobrazić życie ludzi bez sprawnego języka mowy, porozumiewania się między sobą. Człowiek posiada zdolność do komunikowania się za pomocą słów.
Pamiętajmy, iż proces rozwoju mowy trwa kilka lat. Zanim dziecko nauczy się wyrażać swoje myśli, musi przejść kilka etapów rozwoju mowy, podczas których stopniowo zdobędzie umiejętności poruszania różnymi grupami mięśni do wytworzenia mowy artykułowanej. Zdrowe, normalnie słyszqce i normalnie rozwijajqce się dziecko przyswaja sobie mowę w ciqgu pierwszych 5 - 6 lat...


czytaj całość artykułu

LOGOPEDA - Kim ja właściwie jestem?

Neurologopeda - Edyta Majewska

(...) Logopeda kojarzony jest jako: "Pani od wymowy", a pamiętajmy, że to nie tylko specjalista od poprawnej artykulacji. Działalność logopedyczna nie ogranicza się do usuwania wad wymowy. Nie każdy wie na czym polega naprawdę moja praca, czy terapia logopedyczna?

Postaram się Wam przybliżyć mój zawód od zaplecza.....


czytaj całość artykułu

NIEZBĘDNIK ŚWIADOMEGO RODZICA
Lęki u dzieci

Małgorzata Walaszczyk-Golec

(...) Lęki są normalną i naturalną częścią życia. Są częścią naszej ewolucji gatunkowej, pojawiają się i rozwijają na określonych etapach naszego życia. Strach przed obcymi i lęk przed separacją (lęk przez porzuceniem przez głównego opiekuna) ujawniają się zwykle u niemowląt od szóstego do dziewiątego miesiąca życia. Naturalnie u poszczególnych dzieci dokładny wiek i nasilenie strachu będą się różnić, ale wszyscy mali ludzie przejdą przez ten etap i większość obaw pojawi się w podobnym okresie.


czytaj całość artykułu

NIEZBĘDNIK ŚWIADOMEGO RODZICA
Rozwój społeczny i emocjonalny 3-latka(...) Trzeci rok życia przynosi duże zmiany w potrzebach społecznych dziecka. Jest to czas, kiedy postępujące uświadamianie sobie własnej odrębności, a także zdolności psychicznego i fizycznego rozdzielenia się z matką pozwala na wchodzenie w bliższe relacje z rówieśnikami. Grupa zaczyna mieć dla trzylatka coraz większe znaczenie, co pozwala mu pod koniec tego okresu dostrzec, że rządzą nią określone zasady, którym należy się podporządkować. Będąc w grupie, ...


czytaj całość artykułu

Działania naszej placówki na rok szkolny 2018/2019(...) Zespół planistyczny w składzie: mgr Katarzyna Bogacz, mgr Grażyna Kaczmarek, mgr Agnieszka Perliceusz-Kałwak, mgr Alina Romanowska, mgr Małgorzata Walaszczyk-Golec, mgr Kinga Zimoch, opracował działania naszej placówki na rok szkolny 2018/2019. ...

czytaj całość artykułu

Bezpieczny przedszkolak na wakacjach

Anna Wierszak

(...) Wkrótce zaczną się wakacje, na które dzieci wraz z rodzicami czekają z utęsknieniem. Wakacje to czas, w którym rodzice powinni mieć wzmożoną czujność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo swoich dzieci. Dzień jest długi, pogoda słoneczna – wszystko to skłania dzieci do częstego przebywania na świeżym powietrzu...


czytaj całość artykułu

Dlaczego warto i trzeba czytać dzieciom książki

Anna Wierszak

(...) Kiedy moje dziecko miało osiem miesięcy, zaczęłam kupować proste w treści książeczki. Pierwsze czytanie polegało wówczas na opowiadaniu ilustracji i zabawie słowami. Dziś moja córeczka na cztery latka i czytamy książeczki przeznaczone nawet dla 7-8-latków. Przez ten okres kupiłam tyle książek, że mamy w domu całkiem sporą bibliotekę...


czytaj całość artykułu


(...) ZESPÓŁ PLANISTYCZNY W SKŁADZIE:

1. mgr Irena Janecka
2. mgr Grażyna Kaczmarek
3. mgr Elżbieta Kulig

4. mgr Edyta Majewska
5. mgr Alina Romanowska

6. mgr Karina Stępień
7. mgr Małgorzata Walaszczyk-Golec
8. mgr Anna Wierszak

9. mgr Kinga Zimoch

opracował działania naszej placówki na rok szkolny 2017/2018. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa zgodnie z komunikatem MEN z dnia 7 lipca 2017r. w roku szkolnym 2017/2018:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej.
3. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola.

4. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w placówkach systemu oświaty.iecku, aby przedszkole jeszcze przed okresem adaptacyjnym kojarzyło mu się z przyjemnym i miłym miejscem.


czytaj całość artykułu

NIEZBĘDNIK ŚWIADOMEGO RODZICA
Trzylatek w Przedszkolu

Małgorzata Walaszczyk-Golec

(...) Często, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, pobyt w przedszkolu jest pierwszym dłuższym rozstaniem. Lęk rodziców, co do tego, czy dziecko sobie poradzi w nowym środowisku jest naturalny. Kiedy jednak dziecko czuje, że rodzic się boi, zaczyna narastać w nim napięcie i automatycznie nowe miejsce zaczyna kojarzyć z czymś, czego należy się bać. Zadaniem rodzica jest dawanie takich komunikatów i wysyłanie takich sygnałów dziecku, aby przedszkole jeszcze przed okresem adaptacyjnym kojarzyło mu się z przyjemnym i miłym miejscem.


czytaj całość artykułu

JAK ZAPOZNAĆ DZIECKO Z KSIĄŻKĄ
Pomysły dla Rodziców, którzy mają małe dzieci.Opracowanie - mgr Kinga Zimoch

 • Otaczaj dziecko KSIĄŻKAMI, zabierz do biblioteki i czytelni, odwiedzajcie księgarnie, drukarnie.

 • Niech obserwuje sposób CZYTANIA – od lewej do prawej, linijka po linijce, strona po stronie.

 • Niech razem z tobą ŚLEDZI palcem tekst.

 • Zadawaj mu ZAGADKI ...


czytaj całość artykułu

Logopeda Aleksandra Szymicka radzi:

Propozycje zabaw rozwijających mowę dzieci od pierwszego miesiąca życia do drugiego rokuPodczas dni otwartych w naszym przedszkolu spotkałam się z rodzicami małych dzieci. Większość z nich była zaniepokojona faktem, że ich dziecko jeszcze nie mówi. Mówi niezrozumiale używając własnego języka lub wydaje dźwięki zrozumiałe tylko dla rodziców.
Pytaliście dlaczego. Przyczyn może być bardzo wiele.
Rozwój mowy dziecka jest uzależniony od jego ogólnego rozwoju intelektualnego i  fizycznego. Ważne jest zatem, czy dziecko słyszy, czy w odpowiednim czasie nabyło umiejętność siedzenia, chodzenia, chwytania przedmiotów.
Jeśli myślicie, że do kilkumiesięcznego dziecka nie warto mówić, bo ono i tak tego nie zrozumie, to już mamy podstawowy błąd. Do dziecka należy mówić, mówić, mówić nie tylko podczas zajęć dydaktycznych ale i pielęgnacyjnych


czytaj całość artykułu

NIEZBĘDNIK ŚWIADOMEGO RODZICA
Postawy rodziców wobec dziecka i ich konsekwencje


Małgorzata Walaszczyk-Golec

Atmosfera panująca w rodzinie w dużej mierze zależy od prezentowanych przez ojca i matkę postaw rodzicielskich. Postawa rodzicielska to całościowa forma ustosunkowania się rodziców (osobno ojca i osobno matki) do dzieci, do zagadnień wychowawczych, ukształtowana podczas pełnienia funkcji wychowawczych”. (...)
rodzice akceptujący dziecko znają jego potrzeby, zaspokajają je, zaspokajają potrzebę bezpieczeństwa dziecka, często chwalą, a gdy dziecko postępuje niewłaściwie, tłumaczą mu w jaki sposób powinno się zachować;

Wpływ na zachowanie i osobowość dziecka:

Dziecko nawiązuje prawidłowe więzi, okazuje uczucia, jest wesołe i pogodne.

czytaj całość artykułu

GŁOSKA "S"

Logopeda Aleksandra Szymicka radzi:

Jak dziecku pomóc, gdy nie wymawia prawidłowo głoskę "s"Pamiętamy – wszystkie ćwiczenia wykonujemy przed lustrem. Każde powtarzamy dokładnie kilka razy dziennie.

Pierwsze  zadanie:

1.
Kląskanie językiem - czubkiem
2.
Wypychanie językiem policzków
3.
Oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach
4.
Spróbować także wyartykułować głoskę – k
5.
Unieść język do dolnych zębów

6. Tworzyć ze złączonych warg na przemian uśmiech i dzióbek

czytaj całość artykułu

GŁOSKA "R"

Logopeda Aleksandra Szymicka radzi:

Głoska "r" ze względu na wymaganą wysoką sprawność języka pojawia się zwykle w 5 roku życia wraz z głoskami szumiącymi ("sz", "ż", "cz", "") We wcześniejszych etapach rozwoju mowy bywa zastępowana głoskami "j", "l" bądź "ł".
Jeśli twoje dziecko ma już 6 lub 7 lat i jeszcze zastępuje głoskę r głoskami "j", "l", "ł" należy Drogi Rodzicu pomóc dziecku. Sprawdzamy czy wędzidełko podjęzykowe nie jest przyrośnięte, sprawdzamy także czy jest pionizacja języka tj czy dziecko swobodnie unosi język do góry (język zagląda do gardła).
Jeśli ma trudności, usprawniamy język i próbujemy doprowadzić do wibracji czubka języka...

czytaj całość artykułu

AGRESJA ?!


Opracowała:
mgr Małgorzata Walaszczyk-Golec


Obserwując zachowania dzieci w wieku przedszkolnym można dostrzec w nich pewien zakres zachowań agresywnych, który ujawnia się w zależności od sytuacji, w której znajdzie się dziecko. Widząc agresję na co dzień – w domu, szkole, telewizji - dzieci powielają te zachowania jako wzorcowe. Zachowania agresywne dzieci niepokoją zarówno nauczycieli jak i rodziców, ponieważ nie są akceptowane przez społeczeństwo i nie są zgodne z ogólnie przyjętymi normami...

czytaj całość artykułu

Gdy Twoje dziecko ma 6 lat i jeszcze sepleni


Logopeda Aleksandra Szymicka radzi:


Co robimy ?
Usiądźcie przed lustrem i spójrzcie, jakie robimy miny wypowiadając głoski sz, ż, cz,
Spróbujcie poćwiczyć teraz:

- wysuwanie języka do przodu
- oblizywanie warg ruchem okrężnym
- unoszenie języka na górną wargę
(zęby widoczne)
- oblizywanie górnych zębów
...

czytaj całość artykułu

Jak uczynić mowę dziecka lekką, łatwą i przyjemną?


Logopeda Aleksandra Szymicka radzi:


Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania i rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający go świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.
Kształtowanie się i rozwój mowy ma ścisły związek z rozwojem społecznym. Częste kontakty werbalne dziecka z otoczeniem przyspieszają ten rozwój, doskonaląc mowę, bogacąc słownictwo, ucząc prawidłowego stosowania zasad gramatycznych, właściwego posługiwania
...

czytaj całość artykułu

Zabawa


"Zabawa jest czymś uniwersalnym i przynależnym zdrowiu;
Bawienie się służy zdrowiu, gdyż sprzyja rozwojowi;
Bawienie się skłania dzieci do nawiązywania relacji grupowych i kontaktów;
Bawienie się może być dostępną każdemu dziecku formą komunikowania się..."


Donald W. Winnicott


Zabawa jest to forma rozrywki służąca przyjemności, jak również edukacji ("nauka poprzez zabawę"). Jest to forma aktywności dziecka obok pracy i nauki. Zabawa pozwala zaspokoić indywidualne i społeczne potrzeby dziecka. Kształtują i rozwijają zmysły dziecka, wzbogacają jego wyobraźnię i życie uczuciowe. Zabawy rozwijają myślenie, spostrzegawczość, pamięć, uwagę, orientację, wyobraźnię i inteligencję twórczą. Uczą wytrwałości. Rozwijają poczucie koleżeństwa i przyjaźni. W zabawach i grach zespołowych dziecko dostrzega konieczność podporządkowania się regułom....

czytaj całość artykułu

Gdy Twoje dziecka ma 4 lata i mówi - "tot"

Logopeda Aleksandra Szymicka radzi:


...
Zaczynamy od wzmocnienia mięśni tyłu języka:
1. Pijemy gęste napoje (kefir, jogurt) przez wąską słomkę.
2. Płuczemy gardło małą ilością przegotowanej wody - głowa przechylona do tyłu (wody nie połykamy).
3. Kładziemy dziecko na materac, język samoistnie przechodzi do tyłu - próbujemy wypowiadać sylabę – „ko”.

4. Dziecko otwiera szeroko buzię. Przytrzymujemy przód języka na dole jamy ustnej za pomocą szpatułki, łyżeczki czy zdezynfekowanego palca w czasie wymawiania sylaby – „to”. Podczas prawidłowo wykonanego ćwiczenia dziecko powinno usłyszeć dźwięk – „ko”. ....

czytaj całość artykułu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego