Publiczne Przedszkole nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu - Witamy w naszym serwisie internetowym - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy na stronach internetowych

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WIELUNIU

Drodzy Rodzice !

Dyżur wakacyjny  - 2023


W okresie od 29.05.2023 r. do 12.06.2023 r. można dokonać zapisów dzieci na dyżury wakacyjne. Dyżury zorganizowane są dla dzieci rodziców pracujących, którzy w tym okresie nie wykorzystują urlopu. Formą zapisu jest wypełnienie umowy dostępnej na stronie internetowej lub w sekretariacie przedszkoli i dostarczenie jej do wybranej placówki w w/w terminie (tj. 29.05.2023 – 12.06.2023).
Za powyższe usługi Rodzice wnoszą opłatę z góry, co reguluje umowa zawarta z placówką dyżurującą.


Okresy dyżurów wakacyjnych w przedszkolach


03.07. 17.07.
Przedszkole nr 1, ul. Wodna
www.pp1.wielun.pl

18.07.  01.08.
Przedszkole nr 4, os. Wyszyńskiego
www.przedszkole4.wielun.pl02.08. 17.08.
Przedszkole nr 3, os. Armii Krajowej
www.pp3wielun.szkolnastrona.pl18.08. 31.08.
Przedszkole nr 2, ul. POW 14
www.pp2wielun.szkolnastrona.pl

Pragniemy poinformować, iż Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:


"Przedszkole dla wszystkich!"


Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: 11.1.1 Edukacja przedszkolna.
Projekt realizowany jest od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest dostosowanie 14 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 14 dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 190 dzieci, doskonalenie zawodowe 10 nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 01.07.2022-30.06.2023.

Wartość projektu: 599 887,48 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 509 904,35 zł


czytaj więcej ...

SPRINTEM DO MARATONU


1 czerwca w Dniu Dziecka Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu dołączyło do VIII Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaka "Sprintem do maratonu", którego organizatorem było wydawnictwo "Bliżej Przedszkola".

Celem tego wydarzenia sportowego jest promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, a także popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz wyrabianie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w życiu dorosłym. Każda grupa dzieci wraz z opiekunami miała za zadanie przebiec trasę 50 metrów. W maratonie wzięło udział 288 uczestników. Wszyscy szczęśliwie dobiegli do mety, za co otrzymali wspaniałe złote medale oraz dyplomy. Razem przebiegliśmy 14400 metrów
!!!

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i naszym dzielnym małym Maratończykom za zaangażowanie w projekt
"Sprintem do maratonu".

booked.net
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego